Loading...

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

(အမည္မွန္)

(ဥပမာ [email protected])

သတိျပဳပါ! မွန္ကန္သည့္ အီးေမးလ္ကိုသာ ထည့္ပါ (!!!)။ သို႔မဟုတ္ပါက မသမာသူမ်ားသည္ သင့္အေကာင့္ကို ခိုးယူကာ သင့္ေငြအားလံုးကို ထုတ္ယူသြားႏိုင္ပါသည္! သင့္အေကာင့္သို႔ ဝင္မရေတာ့ပါက သင့္ဂိုက္ဒါကို အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ပါ ထို႔ေနာက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရိွ ဆက္သြယ္ရန္ေနရာမွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ပါ။

(လွဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ ျဖည္႕ပါ)

(လွဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳပ)


(တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ လူၾကီးမင္းကို ဖိတ္ေခၚခဲ့လွ်င္ ဒီေနရာတြင္ ျဖည္႕ပါ။ မဟုတ္ခဲ့လ်င္ ဒီေနရာကို အလြတ္ထားခဲ့ပါ)

clear

ရုပ္ပုံစနစ္ျဖင့္ ၀င္ပါ

သတိေပးခ်က္မ်ားကို, ဖတ္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ နားလည္သေဘာေပါက္္ခ့ဲပါသည္။ စိတ္၏ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္မွဳနဲ႕ MMM၏ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္